SZKOLENIA - indoor

Cechą charakterystyczną tego typu szkoleń jest połączenie treningu i wykładów. Nastawiając się na przekazanie maksymalnej ilości informacji nasi trenerzy zaproponują Państwu intensywny trening zadaniowy, zabawy integracyjne, testy emocjonalne i osobowościowe, dyskusje i studium przypadków. Na części szkoleń nie zabraknie również tak ważnego elementu rozwoju własnych możliwości jakim jest videocoaching. Dopiero obserwując własne zachowania w rozmaitych sytuacjach będziecie mogli Państwo przy pomocy trenera w efektywny sposób poznawać samego siebie i rozwijać własne umiejętności interpersonalne.

 

Ważnym faktem dotyczącym szkoleń Indoor jest zestawienie dużej ilości informacji przedstawianych w trakcie szkolenia z czasem niezbędnym na ich przeanalizowanie i wskazanie pytań dotyczących nurtujących elementów. Staramy się tak budować programy naszych wyjazdów szkoleniowych, aby każdy uczestnik miał możliwość luźnego podyskutowania z trenerem poza salą konferencyjną. Najefektywniejsze więc z punktu widzenia możliwości kontaktu z trenerem są szkolenia 2-3 dniowe, gdzie każdy uczestnik może spokojnie znaleźć chwilę na przedyskutowanie z ekspertem własnych przemyśleń.

 
 
  partner sezonu 2017/2018
  partnerzy sprzętowi
  partnerzy