SZKOLENIA - językowe

W naszej codziennej współpracy z poważnymi, międzynarodowymi instytucjami widzimy jak istotnym czynnikiem sukcesu jest swoboda komunikacji w języku właścicieli lub przedstawicieli Zarządu. Naszym zadaniem jest pomoc w rozwoju kompetencji językowych Państwa firmy. Wraz z naszym parterem - firmą szkoleniową PROFESSIONAL (Business, Law, Medicine) proponujemy udział w wyjątkowym w Polsce projekcie


Profi & S.P.A.


Jest to dwudniowa, wyjazdowa sesja lingwistyczna dla Państwa współpracowników. Celem projektu jest ekspresowa poprawa kompetencji językowej współpracujących ze sobą osób i zespołów oraz integracja Uczestników. Przeznaczona jest dla tych, którzy na co dzień rzadko komunikują się w języku obcym, a teraz muszą zmobilizować swoje wszystkie umiejętności, by zapewnić skuteczną realizację międzynarodowych projektów. Profi & S.P.A. to całodniowy, interwałowy trening językowy polegający na wykonaniu szeregu ćwiczeń językowych (prezentacje, negocjacje, tworzenie ofert i specyfikacji, ale także język w życiu codziennym, small talks, outdoor'owe zajęcia integracyjne itd.), odbywany w rzeczywistym lub symulowanym środowisku językowym. Pod opieką  naszych najlepszych metodyków i trenerów pomagamy usprawnić współpracę i komunikację w Państwa międzynarodowych projektach.

 

Specjalizujemy się w takich językach jak:

 • angielski
 • niemiecki
 • hiszpański
 • francuski
 • rosyjski
 • włoski

CELE SZKOLENIA JĘZYKOWEGO OUTDOOR:

ROZWÓJ KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ:

 • rozwój umiejętności językowych w warunkach pozwalających na szybsze przyswajanie wiedzy
 • przełamywanie bariery językowej - konieczność używania języka
 • w różnych sytuacjach (w sali, w terenie, restauracji czy podczas wieczornego, luźnego spotkania) - efektem czego będzie łatwiejsze odnajdowanie się
 • w sytuacjach typu firmowy lunch, kolacja czy wyjazd z delegacją przysłaną do Polski przez zagranicznego Kontrahenta czy firmę Matkę.
 • podsumowanie lub wprowadzenie do językowego szkolenia stacjonarnego

 

ROZWÓJ MOTYWACJI I WSPÓŁPRACY ZESPOŁU:

 • forma motywacyjno - nagrodowa (wzrost poziomu motywacji, docenienie ciężkiej pracy i wyróżnienie poszczególnych pracowników)
 • integrowanie pracowników oraz budowanie silnego zespołu - lepsze poznanie się pracowników od strony pozazawodowej oraz poprawa relacji i komunikacji w zespole
 • relaks i aktywny odpoczynek dla pracowników w najlepszych SPA w Polsce

KORZYŚCI SZKOLENIA JĘZYKOWEGO OUTDOOR:

 • przekazywanie wiedzy z zakresu dziedziny szkolenia w niekonwencjonalny sposób
 • przyjmowanie wiedzy przez Uczestnika „całym sobą" dzięki atmosferze tworzonej przez trenerów, połączeniu teorii z aktywnością fizyczną i wykorzystaniu walorów środowiska naturalnego
 • integrowanie zespołu
 • budowanie zaufania i lojalności pomiędzy członkami zespołu,
 • wzmacnianie relacji interpersonalnych w zespole,
 • poznawanie zakresu możliwości własnych oraz swoich współpracowników,
 • doskonalenie komunikacji zespołu,
 • pokonywanie bloków emocjonalnych
 
 
  partner sezonu 2017/2018
  partnerzy sprzętowi
  partnerzy